Zwiększ szanse na wyleczenie i popraw jakość swojego życia!
INFOLINIA: tel.: +48 511 077 909, +48 511 077 897 MarMedicam Jaworzno, ul. Nadbrzeżna 12
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00

Zwiększ szanse na wyleczenie i popraw jakość swojego życia!

Zwiększ szanse na wyleczenie i popraw jakość swojego życia❗️
 
Centrum Medyczne MarMedicam, jako partner Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, zaprasza pacjentów zamieszkałych na terenie podregionu sosnowieckiego do udziału w projekcie:
POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI LECZENIA POZASZPITALNEGO DLA PACJENTÓW OBCIĄŻONYCH RANĄ PRZEWLEKŁĄ  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)
 
Uczestnikiem projektu może być:
?mieszkaniec podregionu sosnowieckiego (podregion obejmuje swoim zakresem: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Powiat Będziński, Powiat Zawierciański)
?osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową (w ocenie lekarskiej skala Barthel> 40 i < 90),
lub/i:
?posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
?posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,
?posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej.
?pisemne oświadczenie uczestnika projektu o zaistnieniu sytuacji znacząco wpływającej lub mogącej wpłynąć na jej sytuacje materialną, na rynku pracy.
Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:
?kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler,
?kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna,
?konsultacja u lekarza specjalisty,
?zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany,
?dowóz na wizytę przeprowadzane w ośrodku specjalistycznym,
?wsparcie edukacyjne dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną
 
Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są BEZPŁATNE.
 
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
 
?511 077 909
?511 077 897
?32 411 36 38
 
Centrum Medyczne MarMedicam
ul. Nadbrzeżna 12
Jaworzno
dojazd autobusami linii 305, 328, 311