Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą
INFOLINIA: tel.: +48 511 077 909, +48 511 077 897 MarMedicam Jaworzno, ul. Nadbrzeżna 12
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00

„Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą.”


Tytuł projektu
:
Poprawa dostępności i efektywności leczenia pozaszpitalnego dla pacjentów obciążonych raną przewlekłą.

Termin realizacji:
01.05.2021 –  30.11.2022 r.

Wartość całkowita:
846 297,05 zł

Koszty kwalifikowane:
846 297,05 zł

Dofinansowanie:
787 056,25 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
719 352,49 zł

Wnioskodawca:
Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

Partner:

Centrum Medyczne Marmedicam Sp. z o.o. Sp. k.


Opis Projektu:
Celem projektu jest poprawa jakości życia oraz zwiększenie efektywności leczenia tych pacjentów przez wzmocnienie roli POZ w procesie diagnostyki, leczenia i profilaktyki. Programem objęci zostaną uczestnicy/pacjenci (46 osób) obciążeni trudno gojącą się raną i zagrożeni wykluczeniem społecznym. W ramach projektu uczestnicy uzyskają zwiększony dostęp do diagnostyki i usług zdrowotnych świadczonych w warunkach ambulatoryjnych oraz do usług świadczonych w środowisku pacjenta (opieka pielęgniarki, rehabilitanta, psychologa). Zostanie zapewnione leczenie w oparciu opatrunki specjalistyczne oraz z wykorzystaniem telemedycyny.

 

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.