Pilotaż kardiologicznego modelu telemedycznego
INFOLINIA: tel.: +48 511 077 909, +48 511 077 897 MarMedicam Jaworzno, ul. Nadbrzeżna 12
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00

 

„Telemonitoring pacjentów z niewydolnością serca. Projekt pilotażowy modelu telemedycznego w kardiologii”.

Projekt norweski zakłada przetestowanie telemonitoringu w warunkach domowych osób chorych na niewydolność serca, ich edukację, zwiększenie telewizyt, możliwość konsultacji z kardiologiem, a przede wszystkim koordynację tych działań i wspólne działanie lekarza POZ i kardiologa. Nadrzędnym celem projektu jest poprawa profilaktyki i zmniejszone nierówności w zdrowiu, który zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie rezultatu programowego tj. zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu, w tym poprawę dostępu do usług opieki zdrowotnej w zakresie telemedycyny i e-zdrowia.