ZWIĘKSZ SZANSE NA WYLECZENIE I POPRAW JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA!
INFOLINIA: tel.: +48 511 077 909, +48 511 077 897 MarMedicam Jaworzno, ul. Nadbrzeżna 12
Poniedziałek - Piątek: 08:00 - 18:00

ZWIĘKSZ SZANSE NA WYLECZENIE I POPRAW JAKOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA!

Centrum Medyczne MarMedicam, jako partner Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich, zaprasza pacjentów zamieszkałych na terenie podregionu sosnowieckiego do udziału w projekcie:

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI LECZENIA POZASZPITALNEGO DLA PACJENTÓW OBCIĄŻONYCH RANĄ PRZEWLEKŁĄ  dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS)
 
Uczestnikiem projektu może być:
 
 • mieszkaniec podregionu sosnowieckiego (podregion obejmuje swoim zakresem: Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Powiat Będziński, powiat Zawierciański),
 • osoba z rozpoznaną raną przewlekłą (utrzymującą się powyżej 6 tygodni) oraz zagrożona wykluczeniem społecznym, ubóstwem, z upośledzoną zdolnością do wykonywania czynności życia codziennego, ale nie objęta opieką długoterminową (w ocenie lekarskiej skala Barthel> 40 i < 90),

  lub/i:
 • posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • posiada dokument poświadczający o korzystaniu z pomocy społecznej,
 • posiada zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy, w celu potwierdzenia statusu osoby bezrobotnej,
 • pisemne oświadczenie uczestnika projektu o zaistnieniu sytuacji znacząco wpływającej lub mogącej wpłynąć na jej sytuacje materialną, na rynku pracy.
 
Zakres wsparcia oferowanego w ramach projektu:
 • kompleksowe wstępne badania diagnostyczne, w tym miedzy innymi: pakiet badań z krwi, mikrobiologia rany, USG Doppler,
 • kompleksowa opieka świadczona w domu pacjenta, w tym opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacja i opieka psychologiczna,
 • konsultacja u lekarza specjalisty,
 • zapewnienie materiałów opatrunkowych i specjalistycznych opatrunków stosowanych na rany,
 • dowóz na wizytę przeprowadzane w ośrodku specjalistycznym,
 • wsparcie edukacyjne dla rodziny/opiekuna pacjenta z trudno gojącą się raną.
 
Wszystkie świadczenia oferowane w projekcie są BEZPŁATNE.